سالن اجتماعات

سالن اجتماعات بزرگ و مجهزی به منظور برگزاری مراسم و مجالس در گل‌رزیدنس وجود دارد. این سالن مجهز به سرویس بهداشتی و رختکن است.