سیستم اطفا حریق

ساختمان گل‌رزیدنس به سیستم اعلام و اطفاء حریق مجهز است و در صورت وقوع آتش‌سوزی، می‌توان پیش از تماس با آتش‌نشانی، اقدام به کنترل آتش و آسیب‌های ناشی از آن نمود.